Przejdź do treści

Polityka prywatności i klauzula informacyjna

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.


Polityka plików Cookie

  1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego https://eurzad.powiatkoscierski.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego https://eurzad.powiatkoscierski.pl Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  2. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach  serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym https://eurzad.powiatkoscierski.pl  z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Klauzula informacyjna

Starostwa Powiatowego w Kościerzynie w zakresie ochrony danych osobowych

Stosownie do postanowień art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych,
informujemy, iż

1)    administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Kościerski z siedzibą Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9C, 83-400 Kościerzyna, tel. (58) 680 18 40, e-mail starostwo@powiatkoscierski.pl
2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: inspektor@cbi24.pl lub listownie Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9C, 83-400 Kościerzyna;
3)    PaniPana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań nałożonych ustawami na Administratora bądź zadań realizowanych przez Administratora w interesie publicznym;  
4)    zadanie te realizowane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz  art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z konkretnymi normami  ustaw krajowych.
5)    odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty i instytucje uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
6)    Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora określonych przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie, w związku z realizacją obowiązku archiwizacji, który określony został przepisami prawa;
7)    posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać. Przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed je wycofaniem;
8)    mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - mogą to Państwo uczynić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa;
9)    podanie danych osobowych w zakresie wymaganych ustawami jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia określonych  spraw bądź zawarcia umów z Administratorem.

Ułatwienia dostępu: